Ferie & stengt

Sommeren 2019

Kontoret har stengt i ukene 29 og 30 (15.-26. juli). Vikarkontor disse to ukene er som tidligere år Tempo legesenter, Skiringssalveien 24, tlf 33488080. .Ved behov for helt nødvendig legehjelp som ikke kan vente til vi er tilbake, kan dette kontoret kontaktes. Vi gjør oppmerksom på at meldinger og bestillinger i selvbetjeningsportalen ikke blir lest i denne perioden. Vi har også færre vanlige timer for bestilling på nett i ukene 26 til 31, men har vanlig åpningstid.