Hvem er vi?

Lege Even Askeland
Spesialist i Allmennmedisin

Utdannet i Oslo. Autorisert lege siden 1989. Har arbeidet ved Kilen legesenter siden etableringen i 1998

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening

.
Lege Rotraud Dusik
Spesialist i Allmennmedisin

Utdannet i Tromsø. Autorisert lege siden 1989. Har arbeidet ved Kilen legesenter siden etablert i 1998

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening

 

Lege Einar Riegelhuth Koren
Allmennlege

Utdannet i Oslo Autorisert lege siden januar 2014. Har arbeidet ved Kilen legesenter siden april 2016

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening

 

Helsesekretærer;

Jeanette, Signe og Unni. Signe og Unni har vært ansatt ved Kilen legesenter siden etableringen i 1998. Jeanette ble ansatt i 2017.