Priser

Kilen legesenter er tilknyttet fastlegeordningen og prisene for våre tjenester er fastsatt gjennom forhandlinger mellom legeforeningen og staten.

Her følger en prisoversikt for de vanligste tjenestene.

Barn under 16 år er gratis. Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010. Du trenger derfor ikke lenger å føre opp det du har betalt på et egenandelskort, frikort blir automatisk sendt deg når beløpsgrensen for egenandeler er nådd. Merk at enkelte tjenester ikke omfattes av frikortordningen.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 187 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 50 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 50 kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 50kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og undersøkelse av urin 50 kr (uten konsultasjon)
 • NB E-konsultasjon, Dvs hvis dialogen på selvbetjeningssiden inneholder medisinsk rådgiving, spørsmål og svar kommer en egenandel på kr 141. Bestillinger av attester, sykemelding osv og korte svar er gratis.

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort.

 • Utskrift av journal 85 kr
 • Førerkortattest 600 kr
 • Legeerklæringer i fritekst 70 – 400 kr, beregnet utfra medgått tid.Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 60 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 90 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 123 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 169 kr
 • Tillegg for spesielt materiell, bandasjer, vaksiner mm etter kostnad.
 • Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av rekvisisjoner, henvisninger osv. pr brev, faks, telefon og e-post etter pasientens ønske 59 kr.

Ved ikke benyttet time som ikke avbestilles eller avbestilles mindre enn 24 timer  før avtalt time avkreves et honorar på 237 kr.

Vi benytter Melin Medical faktureringssystem. Det følger egne priser for innkreving av ubetalt honorar

 

For forebyggende vaksiner gjelder egne priser