Priser

Kilen legesenter er tilknyttet fastlegeordningen og prisene for våre tjenester er fastsatt og regulert gjennom forhandlinger mellom legeforeningen og staten.

Barn under 16 år er gratis. Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010. Du trenger derfor ikke nødvendig å føre opp det du har betalt på et egenandelskort, frikort blir automatisk sendt deg når beløpsgrensen for egenandeler er nådd. Merk at enkelte tjenester ikke omfattes av frikortordningen, blant annet utgifter til utstyr og materiell.

Vi benytter Convene faktureringssystem. Det følger egne priser for innkreving av ubetalt honorar